Spotkanie w sprawie inwestycji

Wczoraj (08.05) w Urzędzie Miejskim w Gogolinie miało miejsce spotkanie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali z Prezesem spółki Lotos Paliwa Wojciechem Weiss w sprawie możliwości ulokowania na terenie gminy stacji paliw.

To kolejne już spotkanie zorganizowane z inicjatywy Poseł Katarzyny Czochary, która wspiera działania samorządu Gogolina, w tym jakże ważnym dla mieszkańców temacie. W trakcie wizyty Burmistrz Joachim Wojtala przedstawił przedstawicielom koncernu paliwowego najważniejsze atuty, przemawiające za lokalizacją stacji paliw, na terenie inwestycyjnym w okolicach gogolińskiego ronda. To zdaniem szefa gminy najlepsze miejsce na tego rodzaju inwestycję. W opinii obecnego na spotkaniu szefa biura rozwoju tej sieci, wymagane jest jeszcze wykonanie szczegółowych analiz, ale istnieje wielka szansa na powodzenie tego projektu.