• >
  • >
  • >

Gospodarka odpadami - deklaracje

 

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFFormularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r..pdf

 

PDFWniosek o zwrot nadpłaty.pdf