Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 stycznia 2021r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie (Plac Dworcowy 5) odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji. Sesja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (stacja odkażająca, pomiar temperatury, maski, odległości).

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. zatwierdzenie sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2020:
 1. sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
 2. sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 3. sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
 4. sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
 5. sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 6. sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 1. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2021 rok:

         a. zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
         b .zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
         c. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
         d. zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony        Środowiska;
         e. zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 1. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin,
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Odrowąż,
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górażdże,
 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek,
 5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. nr 48 z k.m.1 obręb Górażdże),
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/7 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/8 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/13 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/14 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/17 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/18 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/23 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/24 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/27 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/28 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 939/53 z k.m.3 obręb Gogolin 1),
 17. przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Powiatowo-Gminnego „JEDŹ Z NAMI” i przyjęcia jego Statutu,
 18. przekazania wniosku według właściwości,
 19. rozpatrzenia petycji,
 20. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 21. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok,
 22. wyboru miejsca, terminu i formy przeprowadzenia konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2023,

     10. wolne wnioski i informacje;
     11. zakończenie obrad sesji.

 

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zachęcam  mieszkańców o rozważenie braku osobistego udziału w Sesji i skorzystanie z bezpośredniej transmisji Sesji on-line zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                         /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XXXII_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_c_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_j_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_k_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_l_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_m_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_n_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_o_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_p_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_q_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_r_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_s_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_t_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_u_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_v_2020.pdf

Wersje dostępne:

PDFProjekt uchwały Nr XXXII_a_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_b_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_c_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_d_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_e_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_f_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_g_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_h_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_i_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_j_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_k_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_l_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_m_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_n_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_o_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_p_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_q_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_r_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_s_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_t_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_u_2021.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XXXII_v_2021.pdf