Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 maja 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXVII_398_2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_399_2021 o zmianie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_400_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działka 436 k.m. 2 obręb Malnia).pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_401_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (działki 448 i 449 k.m. 4 obręb Kamionek).pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_402_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 207/4 k.m. 4 obręb Gogolin 2).pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_403_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow.0,0200 ha),.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_404_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0300 ha).pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_405_2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy (część działki 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1, o pow. 0,0400 ha),.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_406_2021 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2021-2030”, w tym trybu jego konsultacji o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o z.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_407_2021 w sprawie rozpatrzenia wniosku.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_408_2021 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_409_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf