Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu kultury na 2021 rok

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
2) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
3) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

PDFZarządzenie Nr Or I.0050.93.2021.pdf
PDFZarządzenie Nr Or I.0050.93.2021 (skan z oryginalnym podpisem).pdf
RTFWzór oferty.RTF
RTFWzór sprawozdania.RTF
DOCRamowy wzór umowy.doc