Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 czerwca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII_410_2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_411_2021 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_412_2021 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2020 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_413_2021 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (dot. dr Juliana Kuklewskiego),.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_414_2021 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (dot. p. Waltraudy Wicher).pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_415_2021 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_416_2021 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_417_2021 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2021/2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_418_2021 w sprawie wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_419_2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 784 z k.m. 9 obręb Karłubiec),.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_420_2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 998/1 z k.m. 10 obręb Karłubiec).pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_421_2021 w sprawie przekazania wniosku według właściwości.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_422_2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_423_2021 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2021 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_424_2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_425_2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_426_2021 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości.pdf