Karta Dużej Rodziny

W związku z rozpoczęciem realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, których celem jest przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, zapraszamy do składania w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18-go roku życia, lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o wydanie Karty można pobrać tutaj

Ofertę zniżek można pobrać tutaj

Wniosek należy złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie pok. nr 6 (parter). Wszelkie dodatkowe informacje dostępne pod nr tel. 77 40 76 805.