Karta Dużej Rodziny

W związku realizacją Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, którego celem jest przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, zapraszamy do składania w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej i transportowej na terenie całego kraju. Karta przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18-go roku życia, lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny możesz złożyć w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pok. nr 9 (parter).

Wniosek można też złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Aby złożyć wniosek elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny wraz załącznikami pobierzesz klikając na poniższy link

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Od 1 stycznia 2018 r. można wnioskować o Kartę Dużej Rodziny w wersji elektronicznej mKDR (tj. na urządzeniach mobilnych).

Wnioskując o elektroniczną wersję karty należy pamiętać o dołączeniu do wniosku wypełnionego załącznika ZKDR-04. Załącznik ten wypełnia się dla każdej osoby, dla której wnosi się o KDR w formie elektronicznej (lub obu form karty).

Szczegółowe informacje na temat zamawiania i korzystania z mKDR  znajdziesz klikając na poniższy link

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

 

Ofertę zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny możesz sprawdzić klikając na poniższy link:

Sprawdź gdzie skorzystasz z karty

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat Programu Karta Dużej Rodziny uzyskasz pod nr tel. 77 40 76 805.