Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Gogolinie informuje rolników, iż na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1340) – wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminach:

  1. od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. – wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
  2. od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich potwierdzonymi kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w 2017 r. w terminach:

1)  1-30 kwietnia 2017 r. (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie),

2)  1-30 października 2017 r. (w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pok. 19 (podatki) tel. 77 4076 819.