• >
  • >
  • >

Dofinansowania

 

Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Gogolin do zmiany systemu ogrzewania

Rada Miejska w Gogolinie w dniu 28 grudnia 2017 r. przyjęła nową uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

Nabór wniosków na dopłaty do wymiany źródeł ciepła: do 15 października danego roku lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Zakres dotacji

Dotacje celowe ze środków budżetu Gminy Gogolin udzielane są na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na zmianie istniejących nieekologicznych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne, za które uznaje się:

► kocioł c.o. gazowy

► kocioł c.o. elektryczny

► elektryczne urządzenia grzewcze

► kocioł c.o. opalany pelletem lub ekogroszkiem (5 klasy zgodnie z Polską Normą)

► kocioł c.o. olejowy

► panele fotowoltaiczne

► pompę ciepła

 

Kto może ubiegać się o dotację?

Dotacje mogą być udzielane podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

► osobom fizycznym

► wspólnotom mieszkaniowym

 

Wysokość dotacji

Dotacje są udzielane w wysokości:

► 2000 zł za zakup kotła c.o. gazowego, elektrycznego, olejowego, opalanego ekogroszkiem lub pelletem,

► 2500 zł za zakup paneli fotowoltaicznych lub pompy ciepła

 

Warunki udzielenia dotacji

► całkowita likwidacja wszystkich nieeokologicznych kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym znajdujących się w lokalu lub budynku mieszkalnym,

► niekorzystanie w latach ubiegłych z dotacji z budżetu Gminy Gogolin na inwestycje związane z modernizacją systemu ogrzewania na nieruchomości objętej wnioskiem,

► złożenie wniosku i podpisanie umowy dotacji przed przystąpienie do realizacji zadania,

► realizacja zadania w lokalach lub budynkach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie gminy Gogolin.

 

Dofinansowanie przekazane będzie jako zwrot części udokumentowanych kosztów realizacji zadania, po jego zakończeniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska piętro II pok. 31 lub telefonicznie pod numerem 77 40 76 840

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

PDFwniosek o udzielenie dotacji - nowy.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Gogolin na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne na podstawie uchwały nr XLIII/351/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 grudnia 2017 r.

PDFRegulamin dotacji.pdf

Regulamin udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne

 

 

Dofinansowanie ze środków budżetu Powiatu Krapkowickiego na realizację zadań służących ochronie powietrza

Osoby fizyczne, bądź reprezentujące wspólnotę mieszkaniową, mogą złożyć w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach wniosek o wypłatę bonu ekologicznego. Wartość bonu wynosi od 1 tysiąca do 2 tysięcy złotych. Dotacja jest udzielana do wymiany kotła c.o./pieca węglowego na kocioł gazowy, kocioł opalany ekogroszkiem, biomasą lub olejem opałowym albo wykorzystanie do ogrzewania elektrycznych urządzeń grzewczych. Dotowane jest również podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach